เตือนขายต่อ “บัตรเดอะวิสดอม” ผิดกฎหมาย หลังมีคนโพสต์ขาย 1.4 หมื่น

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเตือนหลังมีคนโพสต์ขายบัตรเดอะวิสดอม ราคา 1.4 หมื่นสนองความต้องการคนชอบอวด ชี้ทำผิดกฎหมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

จากกรณีโลกออนไลน์แชร์โพสต์ของผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งที่ได้ประกาศขายบัตร THE WISDOM ที่อายัดแล้ว ในราคา 1.4 หมื่นบาท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ที่สนใจนำไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอวด สร้างโปรไฟล์ให้โซเชียล และใช้จอดรถได้โดยไม่ต้องใช้สติกเกอร์ จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น

ล่าสุด มีรายงานว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ชี้แจงถึงกรณีพบการโพสต์ภาพขายบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยบนโซเชียลมีเดีย

สังคม

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรเท่านั้น และหากมีการซื้อขาย เมื่อนำไปใช้รับประโยชน์จะถือว่าผู้ซื้อมีความผิดทางกฎหมาย อีกทั้งผู้ขายยังถือเป็นผู้กระทำผิดร่วม หรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าวด้วย

กรณีพบการกระทำผิดเงื่อนไข ธนาคารมีสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการใช้บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> ตร.ฮ่องกง บุกแฟลตช่วย “หญิงไทย” จะไปทำงานนวด แต่ถูกลวงขายตัว ขัดขืนเจอจับขัง

ตร.ฮ่องกง บุกแฟลตช่วย “หญิงไทย” จะไปทำงานนวด แต่ถูกลวงขายตัว ขัดขืนเจอจับขัง

ตร.ฮ่องกง บุกช่วย “หญิงไทย” ตั้งใจไปทำงานหมอนวด แต่กลับถูกลวงไปค้าประเวณี ขัดขืนเจอจับขังในแฟลต

ตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่า หญิงชาวไทย 2 รายถูกขบวนการอาชญากรรมล่อลวงให้ค้าประเวณีในฮ่องกง โดยหลอกว่าจะให้ทำงานเป็นหมอนวด เกมสล็อต แต่สุดท้ายกลับถูกคนร้ายจับขังเอาไว้ในแฟลตย่านเหยามาเต่ย (Yau Ma Tei) โทษฐานปฏิเสธที่จะเป็นโสเภณี เคราะห์ดีที่ตำรวจทราบเรื่องจึงบุกเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

สำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่า หลังตอบรับข้อเสนอทำงาน เหยื่อชาวไทยทั้ง 2 รายจึงเดินทางจากไทยมายังฮ่องกงตั้งแต่คืนวันอังคารที่ 7 ก.พ. ก่อนถูกพามาพักค้างคืนในแฟลตดังกล่าว แต่กลับพบความจริงว่าต้องทำงานเป็นโสเภณี เหยื่อจึงพยายามขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ไทยในฮ่องกง ต่อมาสถานกงสุลจึงแจ้งตำรวจให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ


ตำรวจฮ่องกงระบุด้วยว่า เหยื่อทั้ง 2 รายเป็นหญิงวัย 38 ปีและ 47 ปี ถือหนังสือเดินทางของไทย แต่ทั้งคู่ไม่รู้จักกันมาก่อน โดยทั้งคู่ต่างก็ถูกต้มตุ๋นหลังรู้จักหญิงชาวจีนรายหนึ่งทางออนไลน์

“เหยื่อทั้ง 2 รายให้ปากคำว่า พวกเธอคิดว่าจะได้ทำงานเป็นหมอนวดแบบได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จึงบินมายังฮ่องกง” แหล่งข่าวระบุ

ขณะเดียวกันตำรวจฮ่องกงสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยหญิงชาวฮ่องกงวัย 50 ปีได้รายหนึ่ง โดยเธอถูกควบคุมตัวจากข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว

ข่าวอื่นๆ ราชกิจจาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

ราชกิจจาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

ราชกิจจาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 โดยมีการได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ อ่านรายละเอียด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แล้ว เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565- 30 ก.ย. 2570 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยความระบุว่า

โดย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน2565 ส่งผลให้กรอบระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เริ่มต้นณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นระยะ 5 ปีที่สอง ของยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆเพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด 4 ประการ ดังนี้

ข่าวสังคมต่างประเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกันบนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และเงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ความสมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

รวมถึงการบริหารจัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมุ่งมั่นผลักดันให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ ประกอบด้วย การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นผลให้ประชาชน ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยน ปัจจัยที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคใหม่ และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การให้บริการและการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> อยู่เมืองไทยมันดีจริงๆ หนุ่มโพสต์ภาพอึ้ง รถเมล์มีเห็ดให้กิน งอกจากรอยแยกเบาะ

อยู่เมืองไทยมันดีจริงๆ หนุ่มโพสต์ภาพอึ้ง รถเมล์มีเห็ดให้กิน งอกจากรอยแยกเบาะ

ผู้โดยสารโพสต์ภาพเบาะรถเมล์ มีเห็ดให้กินบนรถด้วย งอกออกมาเพียบจากรอยขาดของเบาะ

วันนี้ (10 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อว่า จตุพร พรมพัง ได้โพสต์ภาพขณะนั่งบนรถเมล์ใน กทม. โดยเป็นรถธรรมดา แต่เจอเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่ไม่คิดว่าจะเจอบนรถเมล์ได้

โดยผู้โพสต์ ระบุว่า “อยู่เมืองไทยมันดีจริงๆ ครับ มีรถให้ขึ้นมีเห็ดให้กิน คนบนรถน่าจะเหงา เพราะส่วนใหญ่แล้ว เห็ดเกิดจากความเหงา”

จากภาพจะเห็นว่าเห็ดที่ขึ้นจากเบาะที่นั่งรถเมล์ ได้งอกขึ้นจากรอยขาดของเบาะที่นั่ง ทั้งด้านบนของเบาะ และด้านล่างของเบาะเป็นจำนวนมาก คาดว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักบ่อยๆ ทำให้เกิดความชื้น และเห็ดงอกขึ้นมาบนเบาะรถเมล์

สังคม

ทั้งนี้ หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงสภาพของรถเมล์ร้อนอยู่ในสภาพเก่า และใช้งานมาหลายสิบปีแล้ว

ขณะที่บางส่วนก็เข้ามาแซว อาทิ กลิ่นชื้นขึ้นจมูกเลย, รถเมล์ในฝัน, บนรถควรมีหม้อไฟ และ ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว บนรถมีเห็ดให้เก็บกิน